חברות אישית סטודנט/ית (עד גיל 26 ובכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

כחברים מן המניין באיגוד הישראלי לאיכות יתקבלו אלו אשר עיסוקם מבוסס על הכשרה, ידע, ניסיון ועיקר פעילותם בקידום האיכות במובנה הרחב.

ההתניות הדרושות הן:

  • החברות מבוססת על קבלת כללי האתיקה המחייבים של האיגוד.
  • נושאי תפקידים מוגדרים בנושא האיכות במובן הרחב.
  • החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.

200.00

לרכישה נוספת

חברות אישית

חברות אישית לשנתיים

חברות אישית גמלאי/ת (גיל 67/62)

חברות אישית גמלאי/ת לשנתיים (גיל 67/62)

חברות מוסדית

2,500.00

חברות אישית סטודנט/ית (עד גיל 26 ובכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

מבחן ICQE + חברות אישית

מבחן ICMQ + חברות אישית

מבחן ICRE + חברות אישית

מבחן ICQE

מבחן ICMQ

מבחן ICRE

הנפקת תעודה קבועה פנקס העוסקים באיכות

תשלום עבור בחינה מועד חוזר

08-9365865
qsi1973@isq.org.il
ת.ד .4112 נס ציונה 74140
נווט באתר
תשלומים לאיגוד
פרסם משרה