חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חברות אישית סטודנט/ית (בכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

כחברים מן המניין באיגוד הישראלי לאיכות יתקבלו אלו אשר עיסוקם מבוסס על הכשרה, ידע, ניסיון ועיקר פעילותם בקידום האיכות במובנה הרחב.

ההתניות הדרושות הן:

  • החברות מבוססת על קבלת כללי האתיקה המחייבים של האיגוד.
  • נושאי תפקידים מוגדרים בנושא האיכות במובן הרחב.
  • החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.

200.00

לרכישה נוספת

חברות אישית

חברות אישית לשנתיים

חברות אישית גמלאי/ת (גיל 67/62)

חברות אישית גמלאי/ת לשנתיים (גיל 67/62)

חברות אישית סטודנט/ית (בכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

חברות מוסדית

2,500.00

השתתפות ביום עיון

תעודת הסמכה באנגלית

הנפקת תעודה קבועה פנקס העוסקים באיכות

מבחן ICQE + חברות אישית

מבחן ICMQ + חברות אישית

מבחן ICRE + חברות אישית

מבחן ICQI + חברות אישית

מבחן ICQE

מבחן ICMQ

מבחן ICRE

מבחן ICQI

תשלום סמלי חבר איגוד השתתפות ביום עיון

תשלום עבור בחינה מועד חוזר

חידוש תעודת הסמכה