חברות אישית גמלאי/ת לשנתיים (גיל 67/62)

כחברים מן המניין באיגוד הישראלי לאיכות יתקבלו אלו אשר עיסוקם מבוסס על הכשרה, ידע, ניסיון ועיקר פעילותם בקידום האיכות במובנה הרחב.

ההתניות הדרושות הן:

  • החברות מבוססת על קבלת כללי האתיקה המחייבים של האיגוד.
  • נושאי תפקידים מוגדרים בנושא האיכות במובן הרחב.
  • החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.

400.00

לרכישה נוספת

חברות אישית

חברות אישית לשנתיים

חברות אישית גמלאי/ת (גיל 67/62)

חברות אישית גמלאי/ת לשנתיים (גיל 67/62)

חברות מוסדית

2,500.00

חברות אישית סטודנט/ית (עד גיל 26 ובכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

מבחן ICQE + חברות אישית

מבחן ICMQ + חברות אישית

מבחן ICRE + חברות אישית

מבחן ICQE

מבחן ICMQ

מבחן ICRE

הנפקת תעודה קבועה פנקס העוסקים באיכות

תשלום עבור בחינה מועד חוזר

08-9365865
qsi1973@isq.org.il
ת.ד .4112 נס ציונה 74140
נווט באתר
תשלומים לאיגוד
פרסם משרה