חנות

חברות אישית

חברות אישית לשנתיים

חברות אישית גמלאי/ת (גיל 67/62)

חברות אישית גמלאי/ת לשנתיים (גיל 67/62)

חברות מוסדית

2,500.00

חברות אישית סטודנט/ית (עד גיל 26 ובכפוף לשליחת צילום תעודת סטודנט לאיגוד במייל)

מבחן ICQE + חברות אישית

מבחן ICMQ + חברות אישית

מבחן ICRE + חברות אישית

מבחן ICQE

מבחן ICMQ

מבחן ICRE

הנפקת תעודה קבועה פנקס העוסקים באיכות

תשלום עבור בחינה מועד חוזר