חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
רישום בפנקס העוסקים

האיגוד הישראלי לאיכות יזם והקים בשנת 2018, את פנקס עוסקים באיכות למקצוע ניהול האיכות והמצוינות. הערך המוסף של הרישום בפנקס הוא היותו כלי להערכת ומתן תוקף למקצועיותם של העוסקים בתחומי האיכות והמצוינות. עבור השוק הישראלי זהו כלי חדשני ועבור הארגונים הוא יאפשר התאמה טובה יותר בין צורכי התפקיד לבין בעלי התפקידים בתחומי האיכות. בכך, האיגוד הישראלי לאיכות מקדם את מעמדו של מנהל האיכות והמצוינות בארגון וכפועל יוצא מוביל את הארגונים במשק הישראלי לרמת ביצועים טובה יותר. החל מחודש ינואר 2019 החל האיגוד להנפיק תעודות קבועות שתוקפם שלוש שנים, רק לאלה העומדים ברמת ההכשרה ובקריטריונים שנקבעו בפנקס העוסקים באיכות של האיגוד ובהתאמה למסמכים מהימנים בתוקף בלבד. התעודה תישא הגדרה שתעיד על היקף ההשכלה בתחום האיכות ומספר שנות ניסיונו המקצועי של הנרשם. המדרג המקצועי פונה לכל העוסקים באיכות מרמת ה"מתמחה" ועד ל"מומחה בכיר". עד כה, נרשמו 117 הוגדרו כמומחים בכירים, 20 הוגדרו כמומחים ו- 9 הוגדרו מתמחים. אנו פונים אליכם המעסיקים לעודד את אנשי האיכות בארגונכם ואת המבקשים להתקבל בשעריכם  לקבלת התעודה של פנקס העוסקים באיכות כדי שביחד נצעיד את קהיליית אנשי האיכות למצוינות מקצועית.