עורכי מבדקי איכות מצטיינים
כללי

הערכה ותגמול של עורכי מבדקים מצטיינים בארגונים על-ידי האיגוד הישראלי לאיכות. יצירת הד מקצועי וציבורי ליוזמת האיגוד הישראלי לאיכות לכלל הפעילות שהוא מבצע. יצירת אמות מידה להצטיינות באיכות

קריטריונים לעורכי מבדקים מצטיינים
1
הסמכה כעורך מבדקים, על-ידי גורם ישראלי או בינלאומי מוכר וידוע
2
השתלמות מתמידה בתחומי עריכת המבדק ונושאים משיקים אחרים
3
מידת השיתוף בידע והפגנת הידע בארגון ומחוצה לו
4
ניסיון מצטבר
5
ערך מוסף של המבדקים לארגון
6
הרחבת המבדק לתחומים נוספים
7
יוזמה וחדשנות בתחומי המבדק ובתחומים מגוונים החשובים לארגון
8
מעורבות ותרומה לקהילה
פרסום

דבר התחרות ותוצאותיה יפורסמו בכל פלטפורמות המדיה של האיגוד.

צוות השיפוט

יו"ר

דר' אביגדור זוננשיין

חברה

ד"ר שלהבת צור

חברה

ד"ר נאוה קליין

חבר

ראובן רבינוביץ

חבר

אברהם גנאור

שאלות ובירורים
הגשת המועמדות

את הגשת המועמדות תכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים המעידים יש העביר לא יאוחר מ- 17.07.2022

קריטריונים להצטיינות

08-9365865
qsi1973@isq.org.il
ת.ד .4112 נס ציונה 74140
נווט באתר
תשלומים לאיגוד
פרסם משרה