חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
עובדי איכות מצטיינים
כללי

הערכה ותגמול של עובדי האיכות המצטיינים בארגונים על-ידי האיגוד הישראלי לאיכות . יצירת הד מקצועי וציבורי ליוזמת האיגוד הישראלי לאיכות לכלל הפעילות שהוא מבצע. יצירת אמות מידה להצטיינות באיכות

קריטריונים להצטיינות
1
יעסוק באיכות במשרה מלאה ו/או יוגדר כנאמן איכות
2
מהווה מקור השראה למנהלי האיכות בארגון
3
מגלה יוזמה בפעילות לקידום האיכות ביחידת האם שלו, באדיבות ומסירות
4
מגלה יוזמה בפעילות לקידום האיכות מחוץ ליחדת האם שלו, באדיבות ומסירות
5
פועל לקידום האיכות מחוץ לארגון באמצעות התנדבות
פרסום

דבר התחרות ותוצאותיה יפורסמו בכל פלטפורמות המדיה של האיגוד.

צוות השיפוט

יו"ר

פרופ' גדי רביד

חברה

אולגה גלפנשטיין

חברה

ד"ר מיכל דלויה

חבר

ד"ר יוג'ין גולדפרכט

חבר

בועז אסף

הגשת המועמדות

ההרשמה לתחרות החלה

את הגשת המועמדות תכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים המעידים יש העביר לא יאוחר מ- 16.07.2023

את הגשת המועמדות תכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים המעידים יש להעביר למייל [email protected]

קריטריונים להצטיינות