חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

להלן אמות המידה למתן חסות למוסודות לימוד בתחום האיכות

1
פרטים כלליים על מוסד הלימוד (בעלים, מס' קורסים המתקיימים בשנה, סגל המכללה);
2
סילבוס מפורט של הקורס עליו מעוניינים לקבל חסות
3
שמות המרצים בקורס + קורות חיים של המרצים
4
משוב על קורסים שנלמדו בעבר
5
אחת לשנתיים (לכל הפחות) יבקר יו" ר "האיגוד" ו/או יו"ר ועדת ההסמכה של "האיגוד" בכל מוסדות הלימוד, בשעות בהם מתקיימים השיעורים כדי לוודא עמידה בתנאי אישור החסות

משמעות של מתן החסות

1
לימוד על-פי מרחב ידע ואוגדן ספרות מוסכם (וזאת מעבר להגדרה המצומצמת של הסילבוס של כל קורס)
2
היכרות עם תכנית הלימודים של המכללה
3
התרשמות מהרקע הניסיון ורמתם המקצועית של המרצים
4
התרשמות מהמצגות שתדגמנה ובחינות פנימיות (גמר או ביניים)
5
משוב של התלמידים על המכללה
6
התרשמות מנאותות מתקני ההדרכה
מוסד לימודי המגיש למבחני הסמכה מטעם האיגוד
מוסד לימודי לקורסי איכות
מוסד לימודי לקורסי חדשנות