הכנסים השנתיים
שנים קודמות

הכנס השנתי ה-35

הכנס השנתי ה-36

הכנס השנתי ה-37

הכנס השנתי ה-38

הכנס הבינלאומי ה-21

08-9365865
qsi1973@isq.org.il
ת.ד .4112 נס ציונה 74140
נווט באתר
תשלומים לאיגוד
פרסם משרה