חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חידוש הסמכה

חידוש הסמכה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות מותנה בביצוע פעילויות בתחום האיכות במשך 3 שנים. בתקופה זו יש לצבור 18 יחידות ניקוד תוך הצגת מסמכים מקוריים לביצוע. קריטריונים אלה עודכנו כחלק מקידום מעמדו המקצועי של האוחז בתעודת ההסמכה. להלן הקריטריונים המעודכנים והמשקלות שנקבעו כראויים לחידוש הסמכה מכלל תחומי הידע והעיסוק עבור המחזיקים בתעודת הסמכה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות. אתם נדרשים לצרף את המסמכים המאשרים את הפעילויות עבורן אתם מבקשים יחידות ניקוד. עלות חידוש ההסמכה – על פי המוגדר במשרדי "האיגוד הישראלי לאיכות". הבקשה לחידוש ההסמכה נעשית על ידי מילוי טופס מקוון המצוי באתר האיגוד. בכל מקרה של בירור או שאלה נא לפנות אל משרדי האיגוד הישראלי לאיכות.

צירוף מסמכים

את הגשת המועמדות שתכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים המעידים יש להעביר למייל [email protected]

צברת נקודות
הערות לחידוש הסמכה
1
עיסוק בתחום האיכות – כל שנה תזכה אותך ב- 3.5 נקודות

עליך להגדיר את תחום עיסוקך ואת הזיקה לתחום האיכות בשלוש השנים האחרונות.
יש לצרף סימוכין כגון: אישור העסקה, הגדרת תפקיד, קורות חיים משלש השנים האחרונות - לעצמאים.

2
מובילות בתחום האיכות - כל פעילות תזכה אותך ב- 3.5 נקודות

עליך להציג ראיה המעידה על יוזמה שנקטת בתחום ניהול האיכות בארגונך.
ראיה יכולה להיות תיאור היוזמה שהעשירה את היחידה בה אתה עובד ואושרה לביצוע, או זכתה לגיבוי ההנהלה הישירה שלך או הנהלת הארגון שלך.
ראיה יכולה להיות, למשל, מינוי רשמי מטעם הארגון לחברותך בצוות חדשנות ותיאור תרומתך לצוות.

3
שיתוף ידע - כל פעילות תזכה אותך ב- 3 נקודות

עליך להציג ראיה לכך ששיתפת מהידע שלך אחרים בארגון או מחוצה לו.
ראיה יכולה להיות, למשל, אחת מהפעילויות הבאות: מתן הרצאה או קורס בתחום האיכות, הובלה או חברות בצוות שיפור, ניהול והשתתפות במפגשים מקצועיים להם זיקה לתחום האיכות.
עליך לתאר את הפלטפורמה באמצעותה שיתפת ידע לטובת למידת עמיתים ושיפור תהליכי עבודה בתוך הארגון או מחוצה לו.

4
פרסומים - כל פעילות תזכה אותך ב- 3 נקודות

עליך להציג ראיה לכתיבת פרסומים בנושאים מקצועיים להם זיקה לתחום האיכות.
פרסומים יכולים להיות: מאמרים, פוסטרים, ניירות עמדה המוצגים בתוך או מחוץ לארגון, הנושאים את שמך ככותב הפרסום או כשותף לכתיבתו.

5
השתתפות בכנסים - כל פעילות תזכה אותך ב- 2 נקודות ליום כנס

עליך להציג ראיה להשתתפותך בכנס ולתאר את הזיקה שלו לתחום האיכות.
ראיה יכולה להיות: סדר יום של הכנס, פרסום תוכני ההרצאות המציגה את השתתפותך במידה והיצגת פרסום בכנס. עבור השתתפות בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאיכות נדרשת רק הצגת קבלה.

6
השתתפות בימי עיון - כל פעילות תזכה אותך ב- 2 נקודות

עליך להציג ראיה להשתתפות בימי עיון העוסקים בנושאי איכות ו/או משיקים לתחום האיכות.
ראיה יכולה להיות סדר יום ופירוט הנושאים שנדונו וזיקתם לאיכות

7
העשרה מקצועית - לימודים/השתלמויות - כל פעילות תזכה אותך בנקודה 1

עליך להציג ראיה להשתתפות בהרצאות מקצועיות או בקורסים להם זיקה לתחום האיכות.
ראיה יכולה להיות תעודה וסילבוס.

8
חברות אישית באיגוד הישראלי לאיכות - כל שנת חברות באיגוד תזכה אותך בנקודה 1

יש לרשום מספר חבר בתעודה שלך לחברות באיגוד.