חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הסמכת איכות

האיגוד מקיים מבחני הסמכה ישראליים לתעודות: הנדסת איכות, מנהלי איכות ומצוינות ארגונית, הנדסת אמינות – ICQE, ICMQ, ICRE,  ICQE/ICMQ, ICQI

האיגוד הישראלי לאיכות, הפועל למעלה מ-45 שנה, מקיים בחינות הסמכה למקצועות האיכות כגוף בלתי תלוי. האיגוד הישראלי לאיכות,  הינו גוף הסמכה אשר אינו מקיים קורסים ללימודי איכות אלא רק מבצע בחינות הסמכה בתחום. האיגוד פועל באופן אובייקטיבי ונטול פניות ביחס לכלל הנבחנים, בכל הקשור לבחינות. תעודות הסמכה אלו יאפשרו למחזיק בהן קידום ועליה במדרג ההכרה המקצועית כהמשך לייסוד פנקס העוסקים באיכות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.

האיגוד יוזם ומעודד קיומם של קורסים לאיכות במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות ובמדרשות. במוסדות להשכלה גבוהה מתקיימים לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי בנושאי איכות ביוזמת האיגוד ובהשתתפותם הפעילה של חברי וחברות האיגוד. האיגוד מעניק חסותו ופועל לקיומם של קורסים מיוחדים והשתלמויות בתעשייה ובשירותים העסקיים והציבוריים ברמות האיכות השונות.

נוהל חדש

טופס רישום לבחינות האיגוד הישראלי לאיכות - ICQE / ICMQ / ICRE / ICQI

טרם רישום לבחינה יש לשלם תשלום עבור חברות אישית ותשלום עבור הבחינה. 

מבחני ההסמכה יתקיימו בחודשים – מרץ, יוני ודצמבר

גוף ידע iCMQ
גוף ידע iCRE
גוף ידע iCQE