חיפוש
Close this search box.
הסמכה לבעלי תואר אקדמי

הסמכה מקצועית לבעלי תואר אקדמי ראשון ושני באיכות. ההסמכה להנדסה/ניהול איכות מהווה הכרה בידע וביכולת המקצועית בתחום האיכות והכרה בעיסוק במקצוע האיכות ומהווה השלמה לתואר האקדמי

צירוף מסמכים

סוגי הקבצים אותם ניתן להעלות באתר הם מסוג pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx. גודל  כל קובץ יכול להיות עד 3 מגה. אין להעלות מסמכים נעולים או מוגנים בשלב צירוף המסמכים. העלאתם תגרום לדחיית הבקשה.