חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
אות מפעל חיים

מוענק לאישים אשר הקדישו מירב שנות חייהם ו/או שנות פעילותם המקצועית לתרומה בתחומי האיכות, החדשנות והמצוינות ושפעילותם תרמה/תורמת מהותית לקידום האיכות והמצוינות בישראל ולמיצוב מעמדו של האיגוד.

שנה
שמות הזוכים
1995
סרג' סמואל
2007
אברהם מילרד
2008
ד"ר אביגדור זוננשיין
2010
זיוה פתיר
2012
חווה שר
2013
פרופ' עמוס נוטע
2016
שלמה ליכטנשטיין
2016
ראובן רבינוביץ
2018
פרופ' אבנר הלוי
2019
דר' אברהם חולי
2021
פרופ' אמיל בשקנסקי
2022
פרופ' רון קנת
הגשת המועמדות

הגשת המועמדות תכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים מעידים

בבחירת המועמדים יש לוודא עמידה בכללי האתיקה:
– המועמדים יכולים לקבל אות הערכה פעם אחד (חברות כבוד, כתב הערכה, עמית) למעט מפעל חיים וזאת, על מנת לתגמל מועמדים ראויים.
– מומלץ שלא יוענקו אותות כבוד לחברי הנהלה מכהנים. באם ימצא מועמד ראוי, יוענק אות כבוד לחבר הנהלה אחד בלבד.
– ההמלצה על מועמדים צריכה להגיע מחברי האיגוד.
– בבחירת המועמדים יש לוודא שפעילותו מקדמת את תחום האיכות בכלל והאיגוד בפרט.