חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
אות כתב הערכה

מכתב/תעודה שמוענק על ידי האיגוד לאדם שפעל בצורה בולטת ויעילה לקידום האיכות בארץ בכלל, או לקידום מטרה או אירוע מסוים בתחום האיכות, בפרט. החברות באיגוד אינה תנאי להענקת כתב הערכה. ניתן להעניק כתב/תעודת הערכה לאדם שאינו אזרח ישראלי, אשר פעל בצורה בולטת ויעילה לפיתוח והידוק הקשרים הבינלאומיים של איגודים עמיתים עם האיגוד.  תואר זה לא יינתן לחבר מכהן בהנהלת האיגוד.

שנה
שמות הזוכים
1992
צבי ארז ואברהם מילרד
1995
ישראל גורלניק, דודו פרלשטיין, ד"ר אביגדור זוננשיין וגוריון מלצר
1998
ג'ימס הרניגטון
1999
פרופ' עמוס נוטע
2001
ישראל ויינשטוק
2003
גדעון רייכר
2004
ד"ר שרה טאניס
2005
שי רייניש
2008
ד"ר דוד בן טולילה
2009
ד"ר שלהבת צור
2010
צ'רלי שפר ויעקב לאור
2011
גבי שואף
2012
אריק זאבי ושמעון וילנאי
2015
אולגה גלפנשטיין-וסטפריד וגדעון רוט
2016
אלי כהן-קגן ואלנה פלסקובה
2017
דר' גדי רביד
2018
דר' יובל כהן
2019
אביב חצבני ומיכל עמית
2021
ד"ר דיאמנטה בנסון קרעי ואורנה קמין
2022
ד"ר דפנה בארי
הגשת המועמדות

הגשת המועמדות תכלול מילוי טופס והוספת המלצות ומסמכים מעידים.

בבחירת המועמדים יש לוודא עמידה בכללי האתיקה:
– המועמדים יכולים לקבל אות הערכה פעם אחד (חברות כבוד, כתב הערכה, עמית) למעט מפעל חיים וזאת, על מנת לתגמל מועמדים ראויים.
– מומלץ שלא יוענקו אותות כבוד לחברי הנהלה מכהנים. באם ימצא מועמד ראוי, יוענק אות כבוד לחבר הנהלה אחד בלבד.
– ההמלצה על מועמדים צריכה להגיע מחברי האיגוד.
– בבחירת המועמדים יש לוודא שפעילותו מקדמת את תחום האיכות בכלל והאיגוד בפרט.